Tom Barbe – Landmeter-expert

logo_ZW_groot (Large)

LANDMETER-EXPERT TOM BARBE

Ik ben u graag van dienst bij de opmeting en waardebepaling van terreinen en gebouwen. U kan bij mij terecht voor een pakket van gespecialiseerde landmeetkundige diensten, die uw project in goede banen leiden. Efficiënte en moderne opmetingstechnieken in combinatie met een degelijke juridische kennis, gefundeerd door meer dan 20 jaar ervaring zorgen voor een succesvol eindresultaat.

Diensten

OPMETINGEN

Om de exacte oppervlakte van een terrein te kennen, of de grenzen ervan vast te leggen, kan ik u uiteraard helpen. Ook voor de splitsing van een terrein of een gebouw komt u bij mij terecht. Ik gids u door alle stappen in dit proces: de opmeting, het opmaken van een correct plan, de prekadastratie, de verdeling in duizendsten met gemotiveerd verslag, …

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTUURMETIng

Deze activiteit is reeds van de beginjaren een specialiteit van mijn kantoor. Het technisch aspect is bij zo’n opdracht doorslaggevend: ik meet een gebouw of constructie immers op tot in de kleinste details. Hieruit volgen digitale plannen die alle aspecten van het opgemeten gebouw weergeven in 3 dimensies: grondplannen, doorsneden en gevelzichten. Het gebruik van een totaalstation garandeert een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meting.
 
 
 
 
 

schattingen

U wenst de waarde van een gebouw of terrein te kennen?  De aanleiding hiervoor kan divers zijn: aankoop, verkoop, nalatenschap, verdeling, schenking, kredietverstrekking, … Ik onderzoek en evalueer alle eigenschappen van het te schatten goed, en vergelijk dit met de actuele marktsituatie.  Op die manier kan ik objectief de waarde van het goed bepalen.  Mijn erkenning door de Vlaamse Belastingsdienst als schatter-expert garandeert u een verslag van topkwaliteit.

Tom Barbe

Ik genoot een universitaire opleiding aan de UGent, en startte in 1996 met mijn eigen landmeetkundige praktijk. Naast de permanente vorming die elke landmeter-expert (verplicht) volgt, bekwam ik een bijkomende specialisatie in expertisetechnieken (eveneens aan de UGent). Samen met een tweetal medewerkers heb ik een landmeterskantoor uitgebouwd, dat over de nodige expertise beschikt om opmetingen, schattingen, verkavelingen, enz… op een degelijke manier uit te werken. Mijn jarenlange ervaring op landmeetkundig en juridisch vlak zorgen er voor dat uw dossier in goede handen is. Naast deze activiteiten ben ik ook actief als wetenschappelijk medewerker op de UGent, alsook als bestuurslid van de beroepsvereniging NKKCLE.

Contact


  • Landmeter-expert, beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
  • Ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters-Experten met nr. LAN 04 0536
  • Schatter-expert erkend door Vlaamse Belastingdienst met identificatienummer 005944506974
  • Ondernemingsnummer BE 0588 877 496

  partners

  WEBDESIGN